HF propagation forecast

fredag den 8. juli 2011

Karlskrona marina

Idag fredak hade vi overnattet i skonaviken, den var nu ikke så sløn som først antaget, men ok, vi lå langs en y finger på en flydebro.
Vi havde planer om at sejle til Tromtsø, men grundet meget tåge på vej der til måtte vi stoppe op , droppe ankeret og afvente en bedre sigtbarhed. det tog vel 1 times tid før der varsigt igen, lige præsics så lang tid det tog at hoppe i vandet, blev viforsinket til atsejle igennem broen ved Hallos broen, så vi kom 5 min. forsent, når v droppede ankeret ved Halløs havn, et dejligt sted og afventede bren.

Men det begyndte at blive overskyet og så ikke rart ud. Så vi valgte at sejle direkte til Karlskrona.
Vi også fået et ladnings problem fra generatoren. Den lader kun meget sporadisk.

Nu bliver vi her i 2 dage,

Havnepris 380 2 døgn +5 kr for bad og 40kr. for el. pr. døgn

motortid:946
-----
At 08/07/2011 18:16 (utc) our position was 56°10.07'N 015°35.43'E

Ingen kommentarer: